Administracja, aeroenergetyka, agrobiznes, agrochemia, agroekologia i ochrona roślin, agronomia, akustyka, analityka, antropologia, archeologia, architektura (architektura wnętrz, konserwacja zabytków), astrochemia, astronomia, audyt finansowy, automatyka i robotyka, bankowość, beletrystyka, bezpieczeństwo narodowe, BHP, bibliologia, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, biofizyka, biologia (botanika, genetyka), biotechnologia, budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo (lądowe, wodne, ogólne, inwentarskie), budownictwo podziemne i inżynieria miejska, ceramika, chemia, chłodnictwo, ciepłownictwo, consulting, cybernetyka ekonomiczna, cybernetyka społeczna lub socjocybernetyka, diagnostyka laboratoryjna, dietetyka, dziennikarstwo, edukacja, ekologia, ekonomia, elektronika, elektrotechnika, energetyka, etnografia, etnologia, etyka, farmacja, filmoznawstwo, filozofia, finanse, fizjoterapia, fizyka, fotografia, geodezja i kartografia, geofizyka, geografia, geologia, geotechnika, giełda papierów wartościowych, górnictwo, higiena, historia, historia sztuki, hodowla, hutnictwo,  informatyka, instrumenty finansowe, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, językoznawstwo, kontrola fitosanitarna, kosmetologia, kosmetyka, księgowość, kulinaria, kultura i sztuka, kulturoznawstwo, leśnictwo, literaturoznawstwo, logistyka, lotnictwo, łąkoznawstwo, marketing i reklama, matematyka, mechanika, mechatronika media, medycyna (alergologia, andrologia i urologia, anestezjologia i intensywna terapia, balneologia, bariatria, chirurgia dziecięca, chirurgia klatki piersiowej (torakochirurgia), chirurgia naczyniowa, chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, chirurgia plastyczna (kosmetyczna, estetyczna), chirurgia refrakcyjna, chirurgia sercowo-naczyniowa (kardiochirurgia), chirurgia stomatologiczna szczękowo-twarzowa, układu nerwowego (neurochirurgia), neurotraumatologia, urazowa (traumatologia) i ortopedia, przeszczepianie narządów (transplantacja, transplantologia), dermatologia i wenerologia, kosmetologia, diabetologia, endokrynologia, epidemiologia, farmakologia, farmakologia kliniczna, farmakodynamika, toksykologia, toksykologia kliniczna, gastroenterologia (pot. gastrologia), ginekologia i położnictwo, hematologia, immunologia, serologia, transfuzjologia, hipertensjologia, interna (wł. choroby wewnętrzne), angiologia, geriatria, nefrologia, kardiologia, kardiologia dziecięca, kontaktologia, neonatologia i pediatria, neurologia, neurologia dziecięca, epileptologia, okulistyka (oftalmologia), strabologia, onkologia, onkologia kliniczna, onkologia laryngologiczna, radioterapia, otorynolaryngologia (pot. otolaryngologia, laryngologia), otorynolaryngologia dziecięca, otologia (otiatria), rynologia, audiologia, foniatria, patologia, psychiatria, suicydologia, pulmonologia (pneumonologia), ftyzjatria, radiologia, rehabilitacja, reumatologia, seksuologia, stomatologia (dentystyka), pedodoncja (stomatologia dziecięca), ortodoncja, stomatologia zachowawcza i endodoncja, periodontologia (pot. parodontologia), protetyka stomatologiczna), metalurgia, motoryzacja, muzykologia, nanotechnologia, nauki medycyny (anatomia, biochemia, biofizyka, biologia medyczna, embriologia, fizjologia, histologia, immunologia), nieruchomości, obronność, oceanologia, ochrona środowiska, ogrodnictwo, optyka, paleontologia, papiernictwo i poligrafia, pedagogika, pielęgniarstwo, podatki, politologia, polityka społeczna, polityka, położnictwo, praca socjalna, prawo (prawo pracy i ubezpieczeń społecznych‎, prawo administracyjne‎, prawo cywilne‎, prawo finansowe‎, prawo celne, prawo gospodarcze‎, prawo karne‎, prawo konstytucyjne‎, prawo prasowe‎, prawo rolne‎, prawo upadłościowe, prawo spółek handlowych, prawo własności intelektualnej, prawo wykroczeń‎, prawo autorskie, prawo bankowe, prawo o ruchu drogowym, prawo medyczne‎, prawo ochrony środowiska‎, prawo sportowe‎, prawo transportowe‎, prawo rolne, filozofia prawa, teoria prawa), psychologia, rachunkowość, ratownictwo medyczne, religioznawstwo, rolnictwo, rybołówstwo, sądownictwo, socjologia, statystyka, stomatologia (ortodoncja, periodontologia, protetyka stomatologiczna, stomatologia dziecięca (pedodoncja), stomatologia zachowawcza z endodoncją  zdrowie publiczne, epidemiologia, farmacja, farmakologia, farmakodynamika, chemia leków, farmakokinetyka, analityka farmaceutyczna, farmakognozja, farmacja stosowana, toksykologia, bromatologia, botanika farmaceutyczna, farmakoekonomika, mikrobiologia farmaceutyczna, historia farmacji, technologia postaci leku, synteza i technologia substancji leczniczych opieka farmaceutyczna), stosunki międzynarodowe, sztuki piękne, technika, technologia budowy maszyn, technologia chemiczna, technologia cyfrowa, technologia grupowa, technologia informacyjna, technologia materiałów, technologia medyczna, technologia obróbki drewna, teleinformatyka, telekomunikacja, teologia, towaroznawstwo, transport, turystyka, ubezpieczenia, Unia Europejska, urbanistyka, weterynaria, włókiennictwo, wojskowość, zarządzanie, żeglarstwo, żywność i inne.

Partnerzy: Tłumacz czeskiego

Zespół Tłumaczy K. Litwin, J. Czernia S.C.
background